Νομικές πληροφορίες

1. Διαχείριση

Ο ιστότοπος «europeanfilmfactory.eu» τελεί υπό τη διαχείριση του Γαλλικού Ινστιτούτου.

2. Διεύθυνση

Institut français
8 - 14 rue du Capitaine Scott
75015 Paris
Γαλλία
Τηλ.: +33 (0)1 53 69 83 00

3. Φιλοξενία

Ο ιστότοπος europeanfilmfactory.eu φιλοξενείται από:

Φιλοξενία του ιστότοπου

Société OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Γαλλία
Τηλ.: +33 (0)8 203 203 63

Φιλοξενία βίντεο

Société Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
ΗΠΑ
Τηλ.: +1 206 266 4064

4. Ανάπτυξη και συντήρηση ιστότοπου

ARTE France Développement
8 rue Marceau
92130 Issy Les Moulineaux
Γαλλία

5. Γραφικός σχεδιασμός / καλλιτεχνική διεύθυνση

Eric Le Tutour
contact@ericletutour.fr

6. Ορισμός

Ως «ιστότοπος» νοείται ο ιστότοπος «europeanfilmfactory.eu».