Crearea unui cont de profesor

European Film Factory este accesibilă profesorilor la cerere. Dacă înregistrarea dvs. este validată, puteți invita liber elevii pe platformă.

Informațiile de mai sus și de mai jos fac obiectul unei prelucrări a datelor cu caracter personal, având ca scop: accesul și buna funcționare a Site-ului pentru Utilizatorii Instituțiilor și monitorizarea consumului de pe Site.

Destinatarii datelor sunt Institutul Francez și furnizorii Institutului Francez însărcinați cu dezvoltarea tehnică și găzduirea Site-ului.

Informațiile sunt păstrate pe durata strict necesară tratamentului, adică pe durata necesară gestionării relației cu Înființarea atașamentului.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi asupra datelor dumneavoastră: un drept de acces, un drept de rectificare, un drept de opoziție, un drept la ștergere (dreptul la uitare), un drept de a defini directive aplicabile după deces, un drept la limitarea prelucrării.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți contacta Institutul Francez la adresa de e-mail dpo@institutfrançais.com. Institutul francez va încerca să trateze cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara Uniunii Europene în care locuiți sau lucrați dacă considerați că Institutul francez a încălcat normele privind protecția datelor cu caracter personal.