Utwórz konto nauczyciela/nauczycielki

European Film Factory jest dostępny na życzenie nauczycieli. Kiedy rejestracja zostanie potwierdzona, możesz zaprosić swoich uczniów na platformę.

Informacje określone powyżej i poniżej są przedmiotem przetwarzania danych osobowych w celach takich jak dostęp do Witryny i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania dla Użytkowników z Placówek oraz monitorowanie wykorzystania Witryny.

Odbiorcami danych są Instytut Francuski oraz usługodawcy Instytutu Francuskiego odpowiedzialni za rozwój techniczny i hosting Witryny.

Informacje są przechowywane przez okres niezbędny do przetwarzania danych, czyli przez okres wymagany w celach zarządzania relacjami z przypisaną Placówką.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące danych: prawo dostępu, prawo skorygowania, prawo wyrażenia sprzeciwu, prawo usunięcia (prawo do zapomnienia), prawo określenia szczegółowych zaleceń dotyczących postępowania z danymi po jego śmierci, a także prawo do ograniczenia przetwarzania.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Instytutem Francuskim pod adresem e-mail: dpo@institutfrancais.com. Instytut Francuski dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć Twój wniosek.

Ponadto przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę ochrony danych w kraju Unii Europejskiej, w którym mieszkasz lub pracujesz, jeśli uważasz, że Instytut Francuski naruszył przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych.