Δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στο European Film Factory εφόσον το ζητήσουν. Αν η εγγραφή σας εγκριθεί, θα μπορείτε να προσκαλέσετε ελεύθερα τους μαθητές σας στην πλατφόρμα.

Τα παραπάνω και παρακάτω στοιχεία συνιστούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση και τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου για τους χρήστες των ιδρυμάτων, καθώς και την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.

Οι αποδέκτες των δεδομένων είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο και οι αρμόδιοι πάροχοι υπηρεσιών του Γαλλικού Ινστιτούτου που έχουν αναλάβει τις τεχνικές αναβαθμίσεις και τη φιλοξενία του ιστότοπου.

Τα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αυστηρά απαραίτητο για την επεξεργασία, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαχείριση της σχέσης με το συνδεόμενο ίδρυμα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα επί των δεδομένων σας: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα διατύπωσης οδηγιών που θα ισχύουν μετά θάνατον, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γαλλικό Ινστιτούτο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@institutfrancais.com. Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να επεξεργαστεί το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν.

Αν πιστεύετε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο έχει παραβεί τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων της ευρωπαϊκής χώρας διαμονής ή εργασίας σας.