Πολιτική για τα cookies

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα cookies που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα European Film Factory, έργο χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA/ Δημιουργική Ευρώπη, με κύριο συντονιστή το Γαλλικό Ινστιτούτο που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας δεδομένων για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Ο ιστότοπος τελεί υπό τη διαχείριση του Γαλλικού Ινστιτούτου.

  • Τι είναι cookie;
  • Ο ρόλος των cookies
  • Κατάλογος των cookies που υπάρχουν στο European Film Factory και σκοπός χρήσης τους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EUROPEAN FILM FACTORY

Τι είναι cookie;

Ως «cookies» ορίζονται «όλοι οι μηχανισμοί ιχνηλάτησης που τοποθετούνται και/ή διαβάζονται, για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα, την ανάγνωση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εγκατάσταση ή τη χρήση ενός λογισμικού ή μιας κινητής εφαρμογής», ανεξάρτητα από την τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται. Συνεπώς, πρόκειται για πληροφορίες που αποθηκεύονται (ορισμένες φορές, σε ένα απλό αρχείο κειμένου) στον σκληρό δίσκο της τερματικής συσκευής λήψης του χρήστη από τον διακομιστή του ιστότοπου ή της εφαρμογής. Ένα cookie μπορεί να περιέχει πολλά δεδομένα όπως το όνομα του διακομιστή που το τοποθέτησε, ένα αναγνωριστικό με τη μορφή ενός μοναδικού αριθμού, μια ημερομηνία λήξης. Ένας διακομιστής έχει πρόσβαση στα cookies, για να διαβάζει και να καταγράφει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ο ρόλος των cookies

Τα cookies επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Διευκολύνουν την πλοήγησή σας, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθιστούν την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εσάς και τον ιστότοπο ταχύτερη και ευκολότερη. Ορισμένα cookies σχετίζονται με τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, άλλα εξαρτώνται από εξωτερικούς ιστότοπους οι οποίοι διαχειρίζονται το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα που κοιτάτε (cookies τρίτων ιστότοπων).

Πώς λειτουργούν τα cookies της πλατφόρμας European Film Factory;

Το Γαλλικό Ινστιτούτο τοποθετεί στην τερματική συσκευή σας τα απαραίτητα cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου. Για τα cookies αυτά δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας και δεν μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε εφόσον είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου European Film Factory.

Κατάλογος των cookies που υπάρχουν στο European Film Factory και σκοπός χρήσης τους

ΤΥΠΟΣ COOKIES

ΟΝΟΜΑ COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Απαραίτητα cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου

Αναγνωριστικά περιόδου σύνδεσης (JSESSIONID)

Για να μην χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά αν αλλάξετε σελίδα, το European Film Factory συλλέγει τις περιόδους σύνδεσης των χρηστών στις σελίδες του ιστότοπου. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα cookies του European Film Factory δεν διαβιβάζονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο σε τρίτα μέρη.

Όχι

13 μήνες